Аналіз можливостей виробництва та використання брикетів з агробіомаси в Україні, 2018

18.05.2018
Аналітика

[:ua]Аналіз можливостей виробництва та використання брикетів з агробіомаси в Україні, Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Драгнєв С.В. – Аналітична записка №20 Біоенергетичної асоціації України.

Аналітична записка № 20 Біоенергетичної асоціації України присвячена аналізу можливостей для збільшення обсягів виробництва та використання паливних брикетів з біомаси для потреб населення. Представлено характеристики брикетувального обладнання різних видів, розглянуто вимоги до вихідної сировини, проаналізовано техніко-економічні та законодавчі аспекти виробництва брикетів. Наведено успішні приклади впровадження ліній брикетування біомаси в різних регіонах Україні. Розроблено ТЕО кількох типових варіантів виробництва та споживання брикетів з агробіомаси.

Завантажити АЗ БАУ №20 українською
Завантажити АЗ БАУ №20 англійською[:en]Analysis of possibilities for the production and use of agribiomass briquettes in Ukraine, Geletukha G.G., Zheliezna T.A., Drahniev S.V. – Position Paper No. 20 of Bioenergy Association of Ukraine.

Position Paper No. 20 by the Bioenergy Association of Ukraine includes analysis of
opportunities for increasing the volumes of production and use of biomass fuel briquettes for the needs of population. Characteristics of different types of briquetting equipment are presented, requirements for feedstock are considered, techno-economic and legislative aspects of briquettes production are analysed. Some successful examples of the introduction of biomass briquetting lines in different regions of Ukraine are described. Feasibility study of several typical variants of the production and consumption of briquettes from agribiomass has been developed.

Download PP No. 20 in English
Download PP No.20 in Ukrainian[:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!