welcome image

Чорнобиль: RE:start розпочав проект “Схід Відновлюваної Енергії”

26.04.2019
Новини

[:ua]У ніч на 26 квітня, на 33-у річницю Чорнобильської катастрофи, що вважається найгіршою аварією на АЕС в історії, Руслана, Абмасадор відновлюваної енергетики ініціювала масштабний арт-спектакль “Чорнобиль: RЕ:start. ” Захід відбувся в Чорнобильській зоні відчуження.

Катастрофічна ядерна аварія на атомному реакторі № 4 Чорнобильської АЕС була глибоко вкорінена в пам’ять людства. Ми повинні не тільки пам’ятати про наслідки катастрофи, але й вивчити цей гіркий урок і рухатися вперед.

Багато чого треба винести з болючого досвіду Чорнобиля. Але в першу чергу ми повинні запобігати таким глобальним помилкам у майбутньому. Адже вартість таких помилок настільки висока – десятки тисяч жертв, здоров’я цілого покоління.

“Ми ініціюємо дворічний проект “Схід Відновлюваної Енергії”, щоб підняти питання про необхідність мінімізації ризиків від виробництва енергії та об’єднання навколо цього питання людей, які активно створюють процвітаюче майбутнє України та світу, для свідомого вибору широкої громадськості на користь енергії життя – 100% тільки Відновлюваної Енергії.

“Чорнобиль: RE:start” є відправною точкою проекту “Схід Відновлюваної Енергії”. Це художній спосіб перегляду трагічної сторінки історії не лише України, а й усього світу. Пам’ять про трагедію та усвідомлення її наслідків повинні стати «двигуном змін» та переходом до відновлюваних джерел енергії. І це головне питання, яке підкреслює моє мистецтво. Ми закликаємо зробити RE:Start! Відновлюваної енергії”, – зазначила Руслана.

Символічно, що арт-спектакль відбувся біля пам’ятника “Трубача Чорнобиля”. У цьому місці темне минуле було протиставлене можливому світлому майбутньому.

Stefan Gsänger (Global 100% RE):

“Кілька років тому я заснував глобальну ініціативу з переходу на чисту енергію Global 100% RE. Ми були дуже раді, що можемо працювати з Русланою, як з Амбасадором Відновлюваної енергії в світі. Для мене дуже особливо бути в цей день тут. Настав час зрозуміти, що атомна енергетика не є тим рішенням, яке нам потрібно. У нас достатньо відновлюваних джерел енергії. Чорнобильська трагедія має бути нам пам’яткою про те, якою небезпечною може бути атомна енергія. Чорнобильська аварія дала поштовх до розвитку чистої енергії в світі. Лише після цього люди з усіх куточків планети задумалися про глобальні наслідки такої енергії, зробили висновки та почали шукати альтернативу старій енергії”.

Юрій Шафаренко (Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України):

“Символічно, що ми в чистий четвер зібралися тут, щоб поговорити про чисту енергію. 33 роки тому Україна пережила велику трагедію, яка мала об’єднати нас задля досягнення спільної мети – переходу на 100% відновлюваної енергії в Україні та світі. Об’єднуймось задля досягнення спільної мети – чистої енергії, яка врятує Україну, яка врятує світ.”

Олена Колтик (ГО “Українська асоціація відновлюваної енергетики”):

“Ми повинні сьогодні працювати виключно задля того, аби відновлювана енергетика стала доступною для кожного. Нині ми часто чуємо, що чиста енергія надто дорога і є значно дешевші джерела енергії, приміром, атом. Але ця енергія насправді дорожча, тому що ми й досі розраховуємося за наслідки аварії на ЧАЕС. А якщо взяти до уваги кількість жертв, постраждалих, екологічні наслідки, втрачені регіони, то ціна за таку енергію занадто висока. Дуже важливо, аби сьогодні відновлювана енергетика стала національним фактором об’єднання українців.”

Андрій Конеченков (ГС “Українська вітроенергетична асоціація”):

“Вперше я тут був у 1988 році й бачив, як тут усе відбувалося. Тоді ж я вперше відвідав вітроелектростанцію в Данії. Після цього я дуже захопився ідеєю чистої енергії. Сьогодні я впевнений, що тільки оркестром, а саме: сонце, вітер, біомаси, водень, гідроенергетика, об’єднавшись разом, ми можемо створити зелене, чисте майбутнє. Наша платформа – це початок чогось великого. Я переконаний, що разом ми досягнемо повного переходу на чисту енергію задля щасливого майбутнього наших нащадків.”

Віктор Куртєв (ГО «Центр розвитку Бессарабії»):

«Я займаюся енергетикою вже давно. Переважно чистою. І я є засновником громадської організації «Центр розвитку Бессарабії». Ви спитаєте: «До чого тут Бессарабія?». Бессарабія – це така невелика частина Південної України, де немає жодної «класичної» електростанції: не те що атомної, а жодної на викопному паливі. Вся енергія – сонячна. Бессарабія сьогодні це вже не 100% відновлюваної енергії, а 200%! Це маленький приклад того, як може і має бути по всій Україні. І тому ми тут».

Олександр Рєпкін (ГС “Українська Воднева Рада”):

“Сьогодні тут зібралися керівники провідних українських асоціацій. За кожним з нас десятки високотехнологічних компаній, які працюють у відновлюваній енергетиці і вже сьогодні створюють наше майбутнє. Ми тут саме заради нашого спільного майбутнього. Ми маємо зрозуміти, що ми не можемо більше проводити такі експерименти, як той, що відбувся тут. І яким буде наше майбутнє ми визначаємо саме тут і саме зараз.”

[:en]On Remembrance Day of the Chornobyl disaster, we’re declaring our opt for the energy of life – 100% Renewable Energy Only!

On the night of April 26th, on the 33rd anniversary of the Chornobyl disaster, that is considered the worst nuclear power plant accident in history, Ruslana as the International Ambassador for Renewable Energy  initiated the large-scale original art-performance “Chornobyl: RE: start.” The event was held at the Chornobyl Exclusion Zone.

The catastrophic nuclear accident in the No. 4 nuclear reactor of the Chernobyl Nuclear Power Plant, has been deeply ingrained in the memory of humanity. We should not only remember the disaster’s consequences but also to learn that bitter lesson and move forward.

Much should be learned from the the Chornobyl’s painful experience. But first of all, we have to prevent such global mistakes in the future. Because the cost of such mistakes is so high – tens of thousands of victims, the health of the entire generation.

We initiate a two-year “Sunrise of Renewable Energy” project in order to raise the issue of the need to minimize the risks of energy production and unite around this issue people who actively create the prosperous future of Ukraine and the world, for a conscious choice of the general public in favor of energy of life – 100% Renewable Energy Only.

“Chornobyl: RE:start” is the starting point of the “Sunrise of Renewable Energy” project. It’s an artistic way of looking at the tragic page of history not only of Ukraine but the entire world. The memory about the tragedy and awareness of its consequences must become an ‘engine for change’ and transition towards renewables. And that is the main issue to be emphasized by my art-performance. We call on to make RE:Start! Renewable Energy Start.

Symbolically, art-performance will take place next to the “Trumpeting Angel of Chernobyl” monument. In this place, a dark past will be opposable with a possible bright future.

[:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!