Розширення платформи Global 100% RE Ukraine

29.02.2020
Новини

[:ua]Ми підписали меморандуми про партнерство з Інститутом відновлюваної енергетики НАН України, Громадською спілкою “Асоціація “Бізнес-Варта” та Громадською спілкою Органічна Україна. Тепер у нас відкривається більше можливостей, ми радіємо, що стільки активних учасників працюють та сприяють розвитку чистої енергії.


“Ми системно рухаємось до досягнення нашої мети та підтримки принципів чистого зростання України. Світ потребує чистої енергії, чистих органічних продуктів, захисту та безпеки розвитку. Адже чистий розвиток повинен стати пріоритетом для енергонезалежної України. Особливо в контексті боротьби з глобальним потеплінням у світі.”Олександр Домбровський, Голова Правління платформи Global 100% RE Ukraine


Ми знаємо, як необхідно об’єднуватись задля спільної мети, спільних завдань та невідкладних планів у підтримці подібних ініціатив. Україні необіхдно імплементовувати проекти щодо успішної трансформації в енергонезалежну, екологічно комфортну та щасливу країну та надати підтримку й стимули задля переходу суспільства та бізнесу до 100% чистої енергії.

Приєднуйтесь до нас, це наші спільні кроки до реалізації проектів 100% ВДЕ![:en]We have signed memorandums of partnership with the Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, the Public Union “Association “Business-Varta” and the Public Union “Organic Ukraine”. We are glad that so many active participants work and contribute to the development of clean energy. It is a new window of opportunities for our cooperation and future projects.

 

 


“We are moving towards achieving our goal and upholding Ukraine’s clean growth principles. The world needs clean energy, clean organic products, protection and security for development. After all, clean development should become a priority for energy-independent Ukraine in the context of the fight against global warming in the world.”Oleksandr Dombrovskyy, Chairman of the Global 100% RE Ukraine


We know how to unite for a common purpose, common goals and urgent plans to support such initiatives. Ukraine needs to implement projects in terms of successful transformation into an energy-independent, environmentally-friendly and happy country, and provide support and incentives for the transition of society and business to 100% clean energy.

Join Us! These are our common steps to implement 100% Renewable Energy Projects!

 

 

 

 

 

 

 

 

 [:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!