Можливості заготівлі деревного палива в лісах України, 2018

31.01.2018
Аналітика

[:ua]Можливості заготівлі деревного палива в лісах України. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Пастух А.В., Драгнєв С.В. – Аналітична записка № 19 Біоенергетичної асоціації України.

Аналітична записка № 19 Біоенергетичної асоціації України присвячена аналізу можливостей для збільшення обсягів заготівлі деревного палива в лісах України у відповідності до ключових показників стратегічних національних документів. Розглянуто бар’єри для нарощування такої заготівлі і запропоновано можливі шляхи для їх подолання. Розроблено сценарій по збільшенню обсягів заготівлі деревного палива, узгоджений з ключовими цілями Енергетичної стратегії України на період до 2035 року.

Завантажити АЗ БАУ №19 українською
Завантажити АЗ БАУ №19 англійською[:en]Opportunities for harvesting wood fuel in the forests of Ukraine. Georgii Geletukha, Tetiana Zheliezna, Anna Pastukh, Semen Dragnev – 19th Position Paper of UABio.

UABio Position Paper №19 of the Bioenergy Association of Ukraine analyzes possibilities for increasing the volume of wood fuel harvesting in the forests of Ukraine in accordance with the key indicators of strategic national documents. Barriers to such harvesting are considered and possible ways to overcome them are proposed. A scenario for increasing the volume of wood fuel harvesting is developed in accordance with the key objectives of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035.

Download UABio Position Paper №19 in Ukrainian
Download UABio Position Paper №19 in English[:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!