Прогноз для біогазу і біометану. Перспективи органічного зростання (Міжнародне енергетичне агенство, березень 2020)

30.03.2020
Новини

[:ua]

Прогноз для біогазу і біометану. Перспективи органічного зростання (Міжнародне енергетичне агенство, березень 2020)

В цьому звіті представлені оцінки сталого потенціалу для поставок біогазу і біометану на основі детальної оцінки доступності сировини і виробничих витрат у всіх регіонах світу. Вони формують основу для прогнозування пропозиції і попиту на біогаз і біометан до 2040 року на основі сценаріїв, представлених в щорічному огляді “World Energy Outlook“.

Ключова роль полягає у тому наскільки велику роль можуть зіграти ці гази в перетворенні глобальної енергетичної системи, де є можливості і потенційні підводні камені, і що можуть зробити політики та промисловість для підтримки стійкого зростання у цьому секторі.

 

 [:en]

Outlook for biogas and biomethane: Prospects for organic growth (International Energy Agency, March 2020)

This report provides estimates of the sustainable potential for biogas and biomethane supply, based on a detailed assessment of feedstock availability and production costs across all regions of the world. These form the basis on an outlook for biogas and biomethane supply and demand up to 2040, based on the scenarios presented in the annual World Energy Outlook.

Key focus areas include how big a role these gases can play in the transformation of the global energy system, where the opportunities and potential pitfalls lie, and what policymakers and industry can do to support sustainable growth in this sector.

 

 

 [:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!