welcome image

Проголошено ініціативу переходу на 100% ВДЕ в Україні: Global 100% RE Ukraine

31.01.2019
Новини

[:ua]31 січня 2019 року у Києві відбулася Прес-конференція, присвячена створенню інноваційної платформи GLOBAL 100% RE UKRAINE. Ініціаторами події виступили профільні асоціації України, а натхненником ідеї – Амбасадор Відновлюваної Енергії у світі – Руслана.

Учасниками прес-конференції стали:
– Руслана Лижичко (Міжнародний Амбасадор Відновлюваної Енергії),
– Андрій Конеченков (Голова правління ГС “Українська вітроенергетична асоціація”),
– Георгій Гелетуха (Голова ГС “Біоенергетична асоціація України”),
– Юрій Фаворський (Президент Асоціації сонячної енергетики України),
– Олександр Рєпкін (Президент енергетичної асоціації “Українська Воднева Рада”),
– Олександр Домбровський (в.о. Голови Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК та ядерної політики),
– Олексій Оржель (Голова правління Української Асоціації Відновлюваної Енергетики),
– Віктор Куртєв (Генеральний директор ГК “Метрополія”).


Конференція розпочалась з онлайн-моста зі штаб-квартирою Global 100% RE (м. Бонн). Член виконавчого комітету платформи Global 100% RE та генеральний секретар Світової вітроенергетичної асоціації Стефан Гзаенгер у своєму зверненні висловив свою підтримку Україні та всім організаціям, які долучились до активного переходу на відновлювані джерела енергії.

У принципах та напрямках діяльності ініціатива Global 100% RE UKRAINE спиратиметься на принципи найбільшої у світі платформи Global 100% RE, яка об’єднує найбільші профільні асоціації, що впроваджують Renewable Energy по всьому світу, найвідомішими з них є: EU Renewable energy association, Climate Action Network, Greenpeace, International Solar Energy Society, World Bioenergy Association та інші.

“60% проблем, пов’язаних з глобальними викидами – це проблеми енергетики. Це проблеми брудної енергетики. І це не чиясь забаганка, що ми хочемо, щоб наша енергія була чистою. Якщо у нас не буде чистої енергії, у нас не буде чистого довкілля. Створення платформи Global 100% RE. UKRAINE є необхідним для переходу України на 100% відновлюваних джерел енергії та збереження планети життєпридатною для нащадків”, – сказав у своїй промові Олександр Домбровський.

“Renewable Energy – це ідеологія, яка пасує абсолютно кожній людині на планеті. Наша мета, як української ініціативи, не тільки перейти на відновлювану енергію у себе, а ще й з’явитися на Rewenable мапі світу”, – закликала Руслана під час прес-конференції.

У найближчих планах роботи платформи, за словами Руслани: відкриття офісу Global 100% RE UKRAINE в Україні та Німеччині та складення програми дій платформи з підтримки досягнення національних цілей у сфері відновлюваної енергетики на 2019 рік.

Коротке відео про перебіг Прес-конференції Ви можете переглянути нижче:

Повне відео про перебіг Прес-конференції Ви можете переглянути тут:

https://www.youtube.com/watch?v=-w1W_yTGtBw[:en]On January 31, 2019, the Press-conference on the launching of the Global 100% RE Ukraine initiative was held in Kyiv. The initiators of the event were the profile associations of Ukraine inspired by the International Ambassador of the Global 100% RE platform – Ruslana.

The participants of the press Conference were:
– Ruslana Lyzhychko  (the International Ambassador of the Global 100% RE platform),
– Andriy Konechenkov (Head of the Board of the Public Union “Ukrainian Wind Energy Association”),
– Georgii Geletukha (Head of the Board of the CU “Bioenergy Association of Ukraine”),
– Yuri Favorskyi (Head of the“Solar Energy Association of Ukraine”),
– Oleksandr Ryepkin (Head of the “Ukrainian hydrogen council” Energy Association),
– Aleksandr Dombrovskyy (First Vice-chairman of the Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and Nuclear Safety),
– Oleksiy Orzel (Head of the Board of the Ukrainian Association of Renewable Energy),
– Viktor Kurtev (General Director of the Metropoliya Group of Companies).


The conference began with an online bridge with Global 100% RE Headquarters (Bonn). Executive Committee member of the Global 100% RE platform and the Secretary-General of the World Wind Energy Association  – Stefan Gsänger –  in his speech expressed his support to Ukraine and all organizations that have joined the active transition to renewable energy sources.

In the principles and directions the Global 100% RE UKRAINE initiative will rely on the principles of the world’s largest Global 100% RE platform, which brings together the largest profile associations that implement Renewable Energy around the world, the most famous of which are: EU Renewable energy association, Climate Action Network, Greenpeace, International Solar Energy Society, World Bioenergy Association and others.

Some citations from the press conference:

Oleksandr Dombrovskyi (Acting Chairman of the Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and Nuclear Safety): “60% of global emissions problems are caused by the energy sector. And it’s not just that we want our energy to be clean. If we do not have clean energy, we will not have a clean environment. Creation of a Global 100% RE. UKRAINE Platform is necessary for Ukraine transition to 100% renewable energy sources and keeping the planet healthy for descendants”.

Ruslana: “Transition towards 100% RE isn’t something new. I think it’s more accurate to say that it is vitally needed for humanity. At the same time for Ukraine, it is both a way for energy and political independence. I believe, Ukraine is able to satisfy its total energy needs from renewable sources. Moreover, it even will be possible to export such energy in future’.

The institutional structure of the Global 100% RE Ukraine as well as the programme for 2019 will be adopted and reveal soon.
Future plans include also the opening of the headquarter in Bonn within the jurisdiction of the European Union.

A brief video about the Press Conference you can view here:

A full video about the Press Conference you can view here:

https://www.youtube.com/watch?v=-w1W_yTGtBw[:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!