Загальні збори учасників

Загальні Збори Учасників (ЗЗУ) Спілки є вищим органом управління діяльністю Спілки, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності. 6.9. До виключної компетенції ЗЗУ відноситься:

  1. Затвердження Статуту Спілки, змін та доповнень до нього;
  2. Аизначення основних напрямків діяльності Спілки;
  3. Обрання голосуванням та відкликання Членів Правління;
  4. Затвердження бюджету Спілки за поданням Правління;
  5. Затвердження річних результатів (звітів) Спілки за поданням Правління;
  6. Прийняття рішення про реорганізацію/припинення діяльності Спілки;
  7. Встановлення розміру, форми і порядку сплати Учасниками вступних, членських та додаткових внесків;
  8. Створення відокремлених підрозділів Спілки.

Правління

Правління є постійно діючим колегіальним, виконавчим органом управління Спілкою, що складається з 7 (сіми) представників. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Спілки в період між загальними зборами учасників (ЗЗУ). Правління обирається ЗЗУ відкритим голосуванням простою більшістю голосів Учасників, присутніх на ЗЗУ, строком на 5 років.

Домбровський Олександр Георгійович
Домбровський Олександр Георгійович

Голова Правління

Народний депутат України восьмого (2014 р.) скликання, в.о. Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Корчміт Олексій Юрійович
Корчміт Олексій Юрійович

Член Правління

Голова Правління Української асоціації енергосервісних компаній

Конеченков Андрій Євгенович
Конеченков Андрій Євгенович

Член Правління

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації, віце-президент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації

Гелетуха Георгій Георгійович
Гелетуха Георгій Георгійович

Член Правління

Голова правління ГС “Біоенергетична асоціація України”

Лижичко Руслана Степанівна
Лижичко Руслана Степанівна

Член Правління

Амбасадор відновлюваної енергії

Рєпкін Олександр Олександрович
Рєпкін Олександр Олександрович

Член правління

Президент Української водневої ради

 

Семенишин Артем Вікторович
Семенишин Артем Вікторович

Член Правління

Виконавчий директор
ГС “Асоціація Сонячної Енергетики України

Директор спілки

Директор Спілки призначається Правлінням Спілки строком на 5 років. До повноважень Директора Спілки належать: організація та керівництво поточною діяльністю Спілки відповідно до законодавства, цього Статуту, рішень керівних органів Спілки.

Гайдуцький Іван Павлович
Гайдуцький Іван Павлович

Виконавчий директор ГС “100 RE UA”

Спостережна Рада

До компетенції Спостережної Ради відноситься здійснення від імені ЗЗУ контролю за основними управлінськими рішеннями, що приймаються Правлінням, щодо їх відповідності статутним цілям і напрямкам діяльності Спілки та рішенням, прийнятим ЗЗУ.

Циганок Людмила Василівна
Циганок Людмила Василівна

Голова Спостережної Ради

Президент Професійної Асоціації Екологів України (ПАЕУ)

 

Михальченко Євген Миколайович
Михальченко Євген Миколайович

Член Спостережної Ради

Лефтеров Іван Олексійович
Лефтеров Іван Олексійович

Член Спостережної Ради

Голова Правління Центру Розвитку Бессарабії

Ревізійна комісія

До компетенції Ревізійної комісії входить здійснення фінансового контролю діяльності Спілки.

Ксенофонтов Олександр Константинович
Ксенофонтов Олександр Константинович

Голова Ревізійної комісії

Шмідт Галина Борисівна
Шмідт Галина Борисівна

Член Ревізійної комісії

Пастух Анна Володимирівна
Пастух Анна Володимирівна

Член Ревізійної комісії

Експертна Рада

До компетенції Експертної Ради входить підготовка аналітичних матеріалів, пропозицій до законів, програм, стратегій з розвитку сектору відновлюваних джерел енергії України.

Експерт
Експерт