Загальні збори учасників

Загальні Збори Учасників (ЗЗУ) Спілки є вищим органом управління діяльністю Спілки, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності. 6.9. До виключної компетенції ЗЗУ відноситься:

  1. Затвердження Статуту Спілки, змін та доповнень до нього;
  2. Аизначення основних напрямків діяльності Спілки;
  3. Обрання голосуванням та відкликання Членів Правління;
  4. Затвердження бюджету Спілки за поданням Правління;
  5. Затвердження річних результатів (звітів) Спілки за поданням Правління;
  6. Прийняття рішення про реорганізацію/припинення діяльності Спілки;
  7. Встановлення розміру, форми і порядку сплати Учасниками вступних, членських та додаткових внесків;
  8. Створення відокремлених підрозділів Спілки.

Правління

Правління є постійно діючим колегіальним, виконавчим органом управління Спілкою, що складається з 7 (сіми) представників. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Спілки в період між загальними зборами учасників (ЗЗУ). Правління обирається ЗЗУ відкритим голосуванням простою більшістю голосів Учасників, присутніх на ЗЗУ, строком на 5 років.

Олександр Домбровський
Олександр Домбровський

Голова Правління

Народний депутат України восьмого (2014 р.) скликання, в.о. Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Корчміт Олексій Юрійович
Корчміт Олексій Юрійович

Член Правління

Голова правління Української асоціації енергосервісних компаній

Андрій Євгенович Конеченков
Андрій Євгенович Конеченков

Член Правління

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації, віце-президент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації

Гелетуха Георгій Георгійович
Гелетуха Георгій Георгійович

Член Правління

Голова правління ГС “Біоенергетична асоціація України”

Директор спілки

Директор Спілки призначається Правлінням Спілки строком на 5 років. До повноважень Директора Спілки належать: організація та керівництво поточною діяльністю Спілки відповідно до законодавства, цього Статуту, рішень керівних органів Спілки.

Іван Гайдуцький
Іван Гайдуцький

Директор ГС “100 RE UA”

Спостережна Рада

До компетенції Спостережної Ради відноситься здійснення від імені ЗЗУ контролю за основними управлінськими рішеннями, що приймаються Правлінням, щодо їх відповідності статутним цілям і напрямкам діяльності Спілки та рішенням, прийнятим ЗЗУ.

Голова Наглядової ради
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Ревізійна комісія

До компетенції Ревізійної комісії входить здійснення фінансового контролю діяльності Спілки.

Голова Ревізійної комісії
Голова Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії

Експертна Рада

До компетенції Експертної Ради входить підготовка аналітичних матеріалів, пропозицій до законів, програм, стратегій з розвитку сектору відновлюваних джерел енергії України.

Експерт
Експерт