welcome image

Український біогазовий комплекс компанії МХП визнано одним з найкращим в світі

15.04.2022
Новини

[:ua]Український біогазовий комплекс компанії МХП визнано одним з найкращим в світі

Оголошено фіналістів всесвітнього конкурсу біогазових технологій «AD&Biogas Industry Award 2022».  Найінноваційніші біогазові технології та проекти в світі, а також ключові лідери галузі отримають відзнаку та будуть представлені головній глобальній біогазовій події «The World Biogas Summit»,що пройде цього літа у Великобританії.  Організовує захід Всесвітня біогазова асоціація разом із партнерами.

Серед фіналістів Глобальної відзнаки біогазової індустрії є і український проект – біогазовий комплекс агроіндустріального  холдингу МХП. Проект визнано одним з найкращих у світі в категорії «AD Circular Solution»

Компанія МХП успішно реалізовує модель циркулярної економіки, яка відповідає найкращим практикам в світі, що сьогодні в чергове підтвердили глобальні інституції, зокрема Всесвітня біогазова асоціація.

В основі циркулярної економіки МХП є біогазові технології. В умовах війни ми продовжуємо ефективно трансформувати відходи виробництва у відновлювану електроенергію, «зелене» тепло та «чисті» органічні добрива.

Бізнес та економіка, що побудована за циркулярною моделлю можуть бути повністю незалежними.

Це приклад того як продовжувати скорочувати викиди парникових газів, замінувати імпортний газ та добрива, відновлювати родючість ґрунтів, а і працювати над новими інноваційними рішеннями для зміцнення енергетичної та продовольчої безпеки, навіть у воєнних умовах.

Україна переможе. А після перемоги відбудуємо країну за найкращими екологічними стандартами та найновішими і найчистішими технологіями.

[:en]The finalists of the global biogas technologies award «AD & Biogas Industry Award 2022» have been determined. The most innovative global biogas technologies and projects together with the key leaders of the sector will be awarded and presented at the main global biogas event – «The World Biogas Summit » that will take place in Britain this summer. The event will be held by the World Biogas Association together with the partners.

Among the finalist there is a project from Ukraine – a biogas complex of agri-industrial holding MHP. The project is determined as one of the best under nomination « AD Circular Solution ».

MHP company successfully realizes circular economy model that corresponds to the best global practices that was again acknowledged by the leading global institutions, in particular by the World Biogas Association.

Biogas technologies are in heart of circular economy model. Even in state of war we go on effectively transforming waste from production process to renewable energy, « green » heat and « clean » organic fertilizers.

Business and economy that use circular model can be absolutely independent.

Oleksandr Dombrovskyy, The Chairman of the Board of Global 100 RE UA and The President of MHP Ecoenergy mentioned: “Biogas technologies are basic for futther biomethane and green hydrogen production that will give a maximum possibility for replacing imported natural gas. These will relatively approach the achievement of energy independence of Ukraine”.

It’s an example of how we can reduce greenhouse gas emissions, replace imported gas and fertilizers, restore soil fertility and work on new innovative solutions to strengthen energy and food security even during the war.

Ukraine will win! And after The Victory we will rebuild the country  according to the best standards and most clear technologies![:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!