welcome image

В квітні Professional Association of Ecologists of Ukraine створила Платформу взаємодії GREEN ECONOMIC RECOVERY

23.05.2022
Новини

[:ua]Формула оновлення виглядає так: Economy + Energy + Ecology = Recovery Formula.
Мета платформи полягає у розробці дорожніх карт та практичних маршрутів, якими можуть скористатися компанії, що прагнуть бути частиною зеленої економіки зі стійким розвитком. Платформа допомагатиме залучати провідних національних та міжнародних експертів з досвідом кризового та посткризового менеджменту з метою пом’якшення наслідків воєнних дій та негативного впливу війни на довкілля.
Робота відбуватиметься за рядом напрямків:
– Консультативні послуги;
– Дослідження і програми;
– Платформа знань про зелене відновлення;
– Партнерство для дій щодо відбудови зеленої економіки;
– Сприяння популяризації кращих світових практик.[:en]The update formula looks like this: Economy + Energy + Ecology = Recovery Formula.
The purpose of the platform is to develop roadmaps and practical routes that can be used by companies seeking to be part of a green economy with sustainable development. The platform will help bring together leading national and international experts with experience in crisis and post-crisis management to mitigate the effects of hostilities and the negative impact of war on the environment.
The work will take place in a number of areas:
– Consulting services;
– Research and programs;
– Knowledge platform on green recovery;
– Partnership for action to rebuild the green economy;
– Promoting the promotion of world best practices.[:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!