welcome image

???? Європейське Енергетичне співтовариство підтримує енергетичний сектор України

23.05.2022
Новини

[:ua]На початку квітня у Відні відбулася конференція високого рівня, присвячену безпеці та стабільності енергетичного сектора України та післявоєнного відновлення. Захід організовано Секретаріатом Енергетичного співтовариства.
Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон наголосила на тому, що ЄС єдиний в своєму намірі підтримувати Україну, зокрема через Фонд підтримки енергетики України, перші кошти до якого надійши вже через 3 дні після створення.
Даний Фонд дає можливість урядам та міжнародним фінансовим інституціям надавати термінову фінансову допомогу енергетичному сектору України скоординованим чином. Секретаріат Енергетичного співтовариства виступає попечителем та посередником між державними органами України та донорами.
Від України на конференції виступили Віце-Прем‘єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, Міністр енергетики України Герман Галущенко, Заступник Міністра енергетики України Ярослав Демченков.
В рамках конференції було внесено перший благодійний внесок від уряду Данії, спрямований на Фонд підтримки енергетики України.
Символічно, що цьогоріч, у 2022, Україна головує в Energy Community.
#енергетичний_фронт #дипломатичний_фронт[:en]A high-level conference on security and stability in Ukraine’s energy sector and post-war reconstruction was held in Vienna in early April. The event was organized by the Secretariat of the Energy Community.
EU Commissioner for Energy Kadri Simson stressed that the EU is united in its intention to support Ukraine, in particular through the Energy Support Fund of Ukraine, the first funds of which came 3 days after its creation.
This Fund enables governments and international financial institutions to provide urgent financial assistance to Ukraine’s energy sector in a coordinated manner.

The Secretariat of the Energy Community acts as a trustee and mediator between the state bodies of Ukraine and donors.
Ukraine was represented at the conference by Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine Olga Stefanishina, Minister of Energy of Ukraine Herman Galushchenko, Deputy Minister of Energy of Ukraine Yaroslav Demchenkov.
During the conference, the first charitable contribution from the Government of Denmark was made to the Energy Support Fund of Ukraine.
It is symbolic that this year, in 2022, Ukraine will chair the Energy Community.
#energy_front #diplomatic_front[:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!