welcome image

Закон про використання накопичувачів енергії в Україні підписано

23.05.2022
Новини

[:ua]Сьогодні весь світ стоїть перед глобальним викликом накопичення та збереження енергії.
Головними передумовами застосування таких технологій є декарбонізація, діджиталізація, децентралізація виробництва енергії та розвиток відновлюваної енергетики.
Energy Storage-проекти призводять до покращення як надійності Об’єднаної Енергетичної Системи України, так і економічних критеріїв промислових об’єктів. Тому це стратегічний інноваційний напрямок для України. ??
Нагажаємо, що 15 лютого парламент ухвалив відповідний законопроект (№5436-д) конституційною більшістю голосів.
Набуває чинності закон через 2 місяці – 16 червня 2022 року.
Закон ще не почав діяти, а вже є ряд компаній, що працюють над створенням промислових «зелених» пауербанків.
Про наміри реалізації масштабних проектів заявили державні НЕК “Укренерго” – NPC Ukrenergo та Укргідроенерго. Також три приватні компанії займаються запуском Energy storage-проектів та відповідними дослідженнями. Це Група ДТЕК , МХП та KNESS.
Ми неодноразово говорили про те, що ВДЕ – шлях до енергетичної незалежності, а сьогодні це як ніколи важливо! «Зелені» павербанки, зокрема, промислові, стануть важливим елементом відбудови нашої країни і дадуть можливість перейти на 100% ВДЕ ![:en]Today, the whole world is facing a global challenge of energy accumulation and conservation.
The main prerequisites for the use of such technologies are decarbonisation, digitalization, decentralization of energy production and the development of renewable energy.
Energy Storage projects improve both the reliability of the Unified Energy System of Ukraine and the economic criteria of industrial facilities. Therefore, this is a strategic innovation direction for Ukraine.
We remind you that on February 15, the parliament passed the relevant bill (№5436-d) by a constitutional majority.
The law comes into force in 2 months – June 16, 2022.

The law has not yet come into force, and there are already a number of companies working to create industrial “green” power banks.
The state-owned NEC Ukrenergo – NPC Ukrenergo and Ukrhydroenergo – have announced their intentions to implement large-scale projects. Also, three private companies are launching Energy storage projects and related research. These are the DTEK Group, MHP and KNESS.
We have repeatedly said that RES is the path to energy independence, and today it is more important than ever! “Green” power banks, in particular, industrial, will be an important element in the reconstruction of our country and will give the opportunity to move to 100% RES![:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!