15-та міжнародна конференція “Енергія з Біомаси”, 24-25 вересня, 2019

15.05.2019
Події

Теми конференції:

 • Законодавство і стратегії сталого розвитку біоенергетики.
 • Фінансування біоенергетичних проектів.
 • Виробництво теплової і електричної енергії з біомаси та побутових відходів: технології та успішні кейси.
 • Ресурси біомаси: заготівля, переробка, транспортування і постачання. Енергетичні культури.
 • Біогаз: технології та успішні кейси.

Організатори конференції:

 • Біоенергетична асоціація України
 • Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Україні
 • ГО “Агентство з відновлюваної енергетики”
 • Науково-технічний центр “Біомаса”
 • Інститут технічної теплофізики НАН України

Конференція отримала підтримку від Світової біоенергетичної асоціації (WBA), Європейської біоенергетичної асоціації (Bioenergy Europe), Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України.

Учасники: Виробники обладнання, постачальники сировини, аграрні компанії, розробники проектів, фінансуючі установи, представники уряду та міністерств, муніципалітети, наукові установи, консалтингові агентства.

Щорічно конференція об’єднує близько 200 учасників з України, Нідерландів, Литви, Німеччини, Австрії, США, Фінляндії, Італії, Франції, Чехії, Словаччини, Польщі, Латвії та ін.

Офіційний сайт: uabioconf.org[:en]

Main topics:

 • Strategy and policy issues.
 • Bioenergy projects financing.
 • Production of thermal and electric energy from solid biofuels and municipal solid waste: technologies and successful case studies.
 • Biomass resources: production, pretreatment, supply, and logistics. Energy crops.
 • Biogas: technologies and successful case studies.

Organizers of the Conference:

 • Bioenergy Association of Ukraine
 • State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine
 • Renewable Energy Agency
 • Scientific Engineering Centre “Biomass”
 • Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

Conference “BIOMASS FOR ENERGY 2019” received support frоm World Bioenergy Association (WBA), European Bioenergy Association (Bioenergy Europe), Committee of Verkhovna Rada of Ukraine for Fuel and Energy, Nuclear Policy and Nuclear Safety, Ministry for regional development, construction, housing and communal services of Ukraine, Ministry of energy and coal industry of Ukraine, Ministry of agrarian policy and food of Ukraine and Ministry of ecology and natural resources of Ukraine.

Participants: Equipment producers, Feedstock suppliers, Project developers, Financing Institutions, Representatives of Government, Ministries and Municipalities, Agrarian companies, Consulting Agencies.

Annually, the conference brings together about 200 participants from Ukraine, the Netherlands, Lithuania, Germany, Austria, USA, Finland, Italy, France, Czech Republic, Poland, Latvia and others.

Site: uabioconf.org[:]

Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!