Перспективи виробництва передових біопалив в Україні

12.10.2023
Новини
Експерти Біоенергетична Асоціація України про перспективи виробництва передових біопалив в Україні.
Автори статті розглянули перспективні напрями розвитку ринку моторних біопалив в Україні.
 
?Завантажити статтю можна за посиланням 
 
ВАЖЛИВІ ТЕЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
?Україна має значний потенціал виробництва рідких біопалив для сектору транспорту: біодизель, біоетанол, біометан.
?Найбільшого ефекту декарбонізації сектору можна досягнути за рахунок використання передових біопалив (біопалив 2-го покоління), тобто вироблених зі сировини, що не є харчовою або кормовою. Повний перелік сировини доступний у статті.
?На сьогодні мова переважно про біодизель та біоетанол 1-го покоління, оскільки технології отримання передового біопалива з лігноцелюлозної сировини ще недостатньо розвинені в країні.
?Директива ЄС 2018/2001 з відновлюваних джерел енергії (RED II) обмежує частку рідких біопалив 1-го покоління у досягненні цілей зі споживання відновлюваної енергії на транспорті. Частка таких біопалив у певній країні ЄС може бути не більш, ніж на 1 % вище частки цих біопалив у валовому кінцевому споживанні енергії дорожнім та залізничним транспортом цієї країни у 2020 р., але не більше 7 %.
Партнерський матеріал

Стати учасником
100 RE UA

Перейти на 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо!